Category Archives: نشانه های گنج

آموزش کار با فلزیاب و گنجیاب و آموزش و شناسایی دفینه ها و محل های گنج ها و معدن ها

هیچ وقت به آثار های هنری و یا کتیبه ها ( چشمه ) یا سنگ نوشته ها یا هر شکل ،

اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .

و این آثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .

۱ تخریب آثار ملی و فرهنگی تاریخ ایران عزیزمان ،

۲ این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در آغوش اثر قرار داده نشده است ،

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطهی اصلی میباشند ،

هر اثری درونش گنج وجود ندارد ،

مواظب میراث ملی مان باشیم .

آبشار ها در دفینه یابی

آبشار ها در دفینه یابی

آبشار ها در دفینه یابی   آبشار ها در دفینه یابی بیانگر چیست؟

نماد تمساح در گنج یابی

نماد تمساح در گنج یابی

نماد تمساح در گنج یابی   نماد تمساح(کروکودیل) نماد تمساح در گنج یابی ، در آب به راحتی شنا می‌کند، اما همیشه در آب نمی‌ماند ،

نماد فیل در دفینه یابی

نماد فیل در دفینه یابی

نماد فیل در دفینه یابی   نماد فیل در گنج یابی و دفینه یابی نماد فیل در دفینه یابی در ایران باستان نماد قدرت و استقامت و سروری بوده است.

نشانه چشم در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه چشم در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه چشم در گنج یابی و دفینه یابی   نشانه چشم در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی   چشمه در گنج یابی و دفینه یابی چشمه در گنجیابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟